Historia OSP PASAMON

Historia

Pierwszym prekursorem powołania ochotników, do pracy w ochronie p. pożarowej zwanej POGOTOWIEM STRAŻACKIM, był etatowy strażak sierżant pożarnictwa Pan Henryk Ojdowski.
W ówczesnych Bydgoskich Zakładach Taśm Technicznych "PASAMON" powołane zespoły miały za zadanie chronić i ostrzegać załogę w czasie wystąpienia zagrożenia pożarem. Z powodu dużego zagrożenia pożarowego zakładu zdecydowano powołać w 1964 Ochotniczą Straż Pożarną, na czele której stanął dh Szymandera Zygfryd.
W początkowym okresie powołano do działań około 25 członków OSP. Przez wiele lat szkolono i doskonalono umiejętności pod nadzorem naczelnika. Zakład w tych latach pracował na trzy zmiany i z tego powodu było trudno opanować zagrożenia. Druh Zygfryd sprawując funkcję naczelnika doskonale radził sobie ze wszystkimi trudnościami. Nie jednokrotnie druhowie OSP PASAMON musieli stawać do walki z żywiołem na terenie zakładu.
Po wielu latach owocnej i trudnej pracy dh naczelnik odchodząc na zasłużoną emeryturę przekazał swoje obowiązki nowo wybranemu następcy dh Lechowi Danczykowi. Obejmując funkcję naczelnika Lech Danczyk szkolił pozostałych 17 członków naszej jednostki, nadal likwidując istniejące zagrożenia pożarowe.
Głównymi zadaniami dla ochotników była ochrona ppoż. zakładu jak i jego mienia. Zakład wspomagając własną OSP między innymi zainstalował system wczesnego wykrywania pożaru. Nie zwalniając tym samym wszystkich członków od czujności w swoich działaniach. Członkowie społeczności strażackiej zawsze czujni dawali wyrazy swojego zaangażowania w pracy oraz szkoleniu. Wszyscy strażacy byli bardzo zaangażowani w wykonywaniu swoich funkcji na czele z dh Lechem. Jednak stan zdrowia naczelnika nie pozwolił dalej kontynuować pasji strażaka, odchodząc na rentę zostawił po sobie miłe wspomnienia po uporze jaki go cechował w walce z trudnościami dnia codziennego.
Jednym z wyróżniających się strażaków w OSP PASAMON był dh Włodzimierz Świciński, którego w 1998r wybrano na naczelnika. Od samego początku swojej pracy włożył duże zaangażowanie i tchnienie do jeszcze lepszego wizerunku jednostki. Dowodem może być powołanie kobiecej drużyny pożarniczej w skład OSP.
Od tego czasu zaszło wiele zmian, między innymi w ostatnim dziesięcioleciu powołano nowy skład zarządu OSP PASAMON.
Prezesem został dh Bartecki Włodzimierz,
V-ce prezes- naczelnik dh Świciński Włodzimierz,
II V-ce prezes-sekretarz Burzyński Jerzy.
Kronikarz dh Kalinowska Jolanta.

Jednostka zarejestrowana w sądzie liczy 16 członków OSP.
Po wielu modernizacjach i zmianach technologiczno produkcyjnych w zakładzie zmniejszono stan zagrożenia pożarowego. Wszyscy członkowie pod nadzorem naczelnika chętnie poświęcają czas na szkolenia i udział w zawodach strażackich. Od wielu lat jednostka aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez Zarząd Oddziału Miejskiego OSP w Bydgoszczy.
Za wkład pracy wszystkich członków na obchody 40-lecia powstania, jednostka OSP PASAMON odznaczona została Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa w 2007r. Głównymi zadaniami w OSP jest działanie prewencyjne oraz niesienie pomocy innym w czasie wystąpienia zagrożenia.
W 2000r objęliśmy patronat nad Przedszkolem Nr 33 w Bydgoszczy. Współpracujemy z kadrą kierowniczą i wychowawcami. Corocznie wykonujemy niezbędne prace gospodarcze i porządkowe. Uczestniczymy w festynach, organizując pokazy sprzętu strażackiego oraz pogadanek prewencyjnych. Przez wiele lat współpracy z wychowawcami zdołaliśmy nakłonić dużą ilość dzieci do wzięcia udziału w konkursach plastycznych naszego regionu, co przyniosło efekt w postaci dwukrotnego wyróżnienia w konkursach na szczeblu Wojewódzkim i Ogólnopolskim.
Sprawą priorytetową dla wszystkich członków w OSP PASAMON jest rozszerzenie współpracy z innymi placówkami przedszkolnymi celem niesienia fachowej pomocy z zakresu ochrony ppoż. jak też zaszczepienie u dzieci chęci zostania strażakiem.


.

Jerzy Burzyński ;)

Design by Wojtek flankerds.com